Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Η σιωπή είναι δεξιότητα

Η σιωπή δεν είναι απουσία θορύβου, είναι κατά βάθος η δεξιότητα του καθένα για να διακρίνει μεταξύ ηρεμίας και ησυχίας. Είναι η δύναμη εκείνη που μας προσφέρει την ικανότητα να αφουγκραζόμαστε και τη σοφία να μαθαίνουμε. Η σιωπή είναι ένας τρόπος να είμαστε απολύτως προσηλωμένοι και ενεργοί, εναργείς και οικτίρμονες. Είναι ένας τρόπος να διακρίνουμε ενεργέστερα, να προσηλώνουμε την προσοχή μας και να ανταποκρινόμαστε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ...