Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Αρχή - συνέχεια - προορισμός - τέρμα

Έτσι λένε είναι η λογική πορεία και εξέλιξη κάθε κίνησης.
Έτσι προσδιορίζεται κι αυτό επιβεβαιώνουν οι νόμοι της φύσης.
Στο πνευματικό όμως επίπεδο, στη σφαίρα της αντισυμβατικής σκέψης και στον κόσμο της υπέρβασης
τίποτα δεν ακολουθεί τη φυσική και λογική σειρά και εξέλιξη.
Όλα ισχύουν για να ανατρέπονται και όλα επαναπροσδιορίζονται απρόσμενα και διαφορετικά.
Τούοτο το σημερινό ξεκίνημα, σίγουρα είναι μια αρχή και τη συνέχεια μένει να τη δούμε.
Όμως, ο προρισμός και το τέρμα είναι η σίγουρη αβεβαιότητα......
Άλλα σκεφτόμαστε, άλλα βιώνουμε, άλλα ονειρευόμαστε, άλλα συναντούμε, άλλα προγραμματίζουμε και άλλα προκύπτουν.
Πόση αλλήθεια άραγε κρύβεται στο χιλιοτραγουδισμένο δίστιχο:
Εμείς γι αλλού κινήσαμε για αλλού,
κι αλλού η ζωή μας πάει...........