Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ταξίδι ατελείωτο

Ταξιδεύω δίχως προορισμό
και το ταξίδι ατελείωτο.....
Πάντα έτσι πήγαινα.....
Γι αυτό και ακόμα πηγαίνω
και θα πηγαίνω για πολύ ακόμα.
Ίσως τελικά, ο μόνος προορισμός
είναι αυτό το ίδιο το ταξίδι......