Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Σκληρόκαρδες μέρες


Σχεδόν ξένος και πάντα αμίλητος μέσα στο ίδιο μου το σπίτι! Κυκλοφορώ παντού μονάχα με το βλέμμα και όλα μου μοιάζουν απόμακρα και πρωτοφανέρωτα!

Κροταλίζουν οι αλυσίδες στα πόδια μου αλλά ευτυχώς το μυαλό μου κατάφερε να ξεφύγει... Με αυτό ταξιδεύω και ελεύθερα ανασαίνω τούτες τις σκληρόκαρδες μέρες.