Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ολισθαίνοντας για το πουθενά.....


Όταν οι κυβερνώντες τον τόπο φιλοσοφήσουν
και οι φιλόσοφοι κυβερνήσουν την πατρίδα
τότε ο λαός θα κάνει βήματα μπροστά.....
Αλλιώς θα πηγαίνουμε τρικλίζοντας, όπως τώρα
με δυο βήματα πίσω και ένα μπροστά...
ολισθαίνοντας για το πουθενά.....