Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Ανάλεκτα...Αχτίδες προοπτικής
που αρχίζουν ξημέρωμα 
και στο δείλι τελειώνουν…

Όσοι τυχόν αναθαρρεύουν
και πετούν, πέφτουν απότομα

Αποίκιλτες αλήθειες 
της σύγχρονης ταραγμένης εποχής