Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Το τελικό χτύπημα κατά του Θεού

Το τελικό χτύπημα εναντίον του Θεού οφείλεται στο ότι ο Θεός απωθήθηκε στο χώρο των ιδανικών, έγινε φιλοσοφική θεότητα, έγινε Θεός της λογικής τάξης και της ιεραρχίας των αξιών. Το τελικό χτύπημα κατά του Θεού οφείλεται στο ότι ο Θεός υψώθηκε σε ανώτατη Αξία…Και η τραγωδία είναι ότι αυτό το χτύπημα δεν ήλθε από τους έξω, από αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά από τους πιστούς και τους θεολόγους…
Heidegger