Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Το ανθρώπινο πρόσωπο ως την υπέρτατη αξία!

Το δυτικό καπιταλιστικό σύστημα αναζητά διαρκώς νέους τρόπους για να μειώσει το κόστος και να αυξήσει το κέδος. Το δυτικό καπιταλιστικό σύστημα αναζητά διαρκώς νέους τρόπους για να μειώσει το κόστος και να αυξήσει το κέδος. Οι ασυγκράτητες και ανυπότακτες σε κανόνες αγορές έχουν οδηγήσει σε φτώχεια  και σε ρύπανση του περιβάλλοντος. Απέτυχαν να χαλιναγωγήσουν την ανεργία και την ανισότητα ή να προστατεύσουν αγαθά που δεν ανήκουν στη σφαίρα της οικονομίας, όπως η κουλτούρα και η εθνική ιδιομορφία. Αυτό, όμως,δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την ανθρώπινη κοινωνία, παρά μόνον αν αυτή η δραστηριότητα ρυθμίζεται υπό το φως των ηθικών και πνευματικών αξιών, οι οποίες αναγνωρίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο ως την υπέρτατη αξία!