Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Παγκόσμια μέρα ποίησης

Αν ποτέ εκπαιδεύσουμε 
την ψυχή μας να γράφει
ολόκληρη η ζωή μας
 θα γίνει ποίηση
Και δε θάχουμε την ανάγκη 
γιορτασμού της μιας μέρας...