Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Άνθρωποι και θηρία Όπως και τα άγρια θηρία τιθασεύονται, 
δαμάζονται κι εξημερώνονται,
 έτσι και οι πιο δύστροποι χαρακτήρες των ανθρώπων
 σμιλεύονται, λαξεύονται κι εξομαλύνονται. 
Να μην επαναπαύονται, λοιπόν, όσοι καλύπτονται 
πίσω από το χαρακτήρα τους. 
Δεν ισχύει η δικαιολογία «είμαι αυτός που είμαι», 
πρέπει οπωσδήποτε να γίνω αυτός που πρέπει να είμαι!