Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

H σπίθα της επανάστασης
Στην ιστορία της ανθρωπότητας
 έχουν καταγραφεί πολλά 
κοινωνικά συστήματα, 
πολλές ιδεολογίες 
και πολλές φιλοσοφικές θεωρίες. 
Ένα ρεαλιστικό και 
ψύχραιμο συμπέρασμα
που βγαίνει 
μελετώντας όλες αυτές 
τις ιδεολογίες είναι πως 
περιέχουν και μέρος 
της αλήθειας στη διατύπωσή τους,
αλλά από καμιά δυστυχώς 
δεν απουσιάζει ένα επίσης μεγάλο ποσοστό πλάνης.Έχουν καταγραφεί επίσης στην ιστορία μικρές και μεγάλες επαναστάσεις. Όλες, όμως, είναι έργο αρχών κι όχι λογχών. Με τις πρώτες (αρχές κι αξίες) ανάβει η σπίθα της επανάστασης και με τις δεύτερες (λόγχες) περιφρουρείται........